In Memoriam Cynthia Ringeling

grondlegger van de innovatieve onderwijsmethodiek Leri for Life.

 

Jarenlang doet zij in Suriname onderzoek naar de oorzaken van de  hoge schooluitval (70%) en promoveert  aan de Universiteit van Amsterdam op haar nieuwe aanpak dat de naam Leri for Life krijgt. In 2000 start zij in zes dorpen in het binnenland van Suriname één van haar Leri for Life programma's, 'Voorschoolse Educatie'. Het aantal dorpen groeit gestaag, nu zijn het er twaalf.

 

Als ze in 2010 overlijdt is er in de dorpen reeds het fundament gelegd voor duurzame voorschoolse activiteiten, geleid door dorpsbewoners zelf. Een zeer belangrijke stap in de gang naar zelfredzaamheid. Nog steeds is er een team van mensen actief om de succesvolle Leri for Life  aanpak uit te dragen.

 

 

Samenstelling video : Ben Ong A Swie

 

 

 

 


klik hier


IM Cynthia Ringeling, video