Boa Producties is een klein flexibel bedrijf, geen mensen

in dienst maar wel een vaste kring van mensen om zich

heen met wie samengewerkt wordt.